NYHETER

Fritidsbolig - Longhammaren 11

PROSJEKTET:

Ny frtidsbolig i Longhammaren Hyttefelt på Nessa i Hjelmeland Kommune.
Her har vi tegnet og planlagt en liten og praktisk hytte. Hytten har gode terrasser utendørs og en naturlig plassering i terrenget som tar av for vinden.

BILDER FRA PROSJEKTET: