NYHETER

Tilbygg - Sandve

PROSJEKTET:

Et tilbygg vi tegnet i 2014 der hovedutfordringen var å få tilbygget godt tilpasset eksisterende bolig. Vi har videreført taket i eksisterende bolig inn i tilbygget og tilførte noen spennende vinkler som gjør at prosjektet fremstår som dynamisk og livlig. Tilbygget har tilført i overkant av 70m2 nytt bruksareal til boligen.

BILDER FRA PROSJEKTET: