MARK GRUPPEN

PROSJEKTER

REKKEHUS | Sviland

PROSJEKTBESKRIVELSE:

I samarbeid med Jadarhus vant vi utbyggingen av 6 rekkehus på Sviland i 2014 – en konkurranse utlyst av Sandnes Tomteselskap. Rekkehusene ble solgt på rekordtid og står nå ferdige.

Vi takker for samarbeidet med Jadarhus og håper du som leser liker resultatet.

Arkitekt: Bjarte VågenFasade mot nord

Fasade mot øst

For å gi det enkelte hus et særpreg har vi valgt ytterdører i forskjellige friske farger.

Fasade mot øst

Fasade mot sør

Fasade mot vest

Fasade mot vest